Lijst van personen aangesteld door de gemeente om haar te vertegenwoordigen binnen de gemeentelijke Vzw.pdf