2023 06 07 Questions écrites Schriftelijke vragen DEF.pdf