Formulaire d'inscription pour la brocante Dries-Elan du 29 mai 2022

NEDERLANDS HIERONDER

Les inscriptions sont ouvertes à tous (habitants et non-habitants de la commune) à partir du 11 avril 2022

Dans un souci d'organisation, les participants ne se verront attribuer définitivement leur emplacement qu’après la clôture des inscriptions et la confirmation du payement de la caution associée.

Pour rappel, le périmètre de la brocante est le suivant:

  • Dries, de l’intersection avec l’avenue des Lucioles, au numéro 76, Dries ;
  • Rue de l’Elan, de l’intersection avec la rue des Pierres Rouges, jusqu’aux bâtiments de « Ville et Forêt ».

Voici les plans de la brocante :

Plan 1

Plan 2

Votre inscription sera validée uniquement à la réception du paiement de la caution de 15,00€ par emplacement, si vous habitez dans la commune.
Si vous habitez en dehors de la commune, il faudra effectuer un virement de 25,60€ (caution de 15,00€ + 10,60€ de frais de participation) par emplacement. 

Les inscriptions seront clôturées le mercredi 25 mai.

Le paiement devra être effectué par virement bancaire sur le compte de la Commune BE60 0910 1209 0370 (avec votre nom, prénom et le nom de la brocante en communication). 

La caution sera remboursée dans les 2 mois suivant la brocante si vous y avez effectivement participé et si l'emplacement est rendu propre et sans invendus.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vanaf 11 april 2022 : de inschrijving staat open voor iedereen (inwoners en niet-inwoners van de gemeente).

Zullen de deelnemers, en dit vanwege organisatorische redenen, hun definitieve plaatsing pas meegedeeld krijgen na het afsluiten van de inschrijvingen en de bevestiging van de betaling van de daaraan gekoppelde waarborg.

De perimeter van de rommelmarkt is de volgende:

  • Dries, vanaf het kruispunt met de Glimwormenlaan tot aan het numero 76 van Dries;
  • Elandstraat, vanaf het kruispunt met de Rode Stenenstraat tot aan de gebouwen van “Ville et Forêt”.

Plan 1

Plan 2 

Uw inschrijving zal pas gevalideerd worden indien u de waarborg van 15€ betaalde en indien u eventueel de vergoeding van 10,60€ verbonden met het “standplaatsrecht" betaalde.

De inschrijvingen sluiten op donderdag 25 mei.

De betaling zal per overschrijving gebeuren op de rekening van de Gemeente BE60 0910 1209 0370 (met melding van de naam, voornaam en de rommelmarkt).

De waarborg zal terugbetaald worden, binnen de twee maand, indien u effectief heeft deelgenomen aan de rommelmarkt en uw standplaats proper en zonder waar achter liet.