2023 06 01 Questions écrites Schriftelijke vragen.pdf