2023 08 30 Questions écrites Schriftelijke vragen.pdf